Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Alföld az irodalomban képes leírás - Alföld.tlap.hu
részletek »

Alföld az irodalomban - Alföld.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: alfold.tlap.hu » Alföld az irodalomban
Keresés
Találatok száma - 4 db
Ady Endre: Gőzösről az Alföld

Ady Endre: Gőzösről az Alföld

Magas, fátlan sikokról Nyargaltak le az Alföld Mély, szomorú völgyébe (Fut a gőzös az éjbe.) Világok és jövendők Néznek ki a vonatból S alacsony tanya-házak Óvakodva vigyáznak. Tatárba begyógyultak, Törökkel megbékültek, De a multjukat állják S a fákat is utálják. Se virágjuk, se fájuk, Se némettel békéjük, Se kedvük újjá lenni: Álmuk a zsíros Semmi.

Alföld folyóirat

Alföld folyóirat

Az indulástól 1955-ig negyedévenként, ezt követően 1963-ig kéthavonta, utána havonta. A negyedéves számok többségének terjedelme 4 ív (64 oldal), de vannak ettől eltérőek is, például az 1952-es őszi - Móricz Zsigmond emlékének szentelt - szám 7 íves. Az 1955-től kéthavonta megjelenő számok többsége 8 íves, vagy ennél terjedelmesebb, mint például a Debrecen várossá nyilvánításának 600. évfordulójára emlékező 1961-es 3. szám, aminek terjedelme majd 15 ív volt. Az 1963-tól havonta megjelenő Alföld átlagos terjedelme 6 ív, 1998-tól 7 ív, azaz 112 oldal. A lap 1955 elejétől 1300 példányban jelent meg, a 70-es években ez a szám kétezer fölé emelkedett, majd a rendszerváltást követően fokozatosan csökkent. Napjainkban 1000 példányban hagyja el a nyomdát.

Elektronikus Periodika Archívum - Alföld

Elektronikus Periodika Archívum - Alföld

Miközben az online felületek által adott lehetőségeket feltérképező, kultúratermelő digitális bevándorlók információval árasztották el az internetet, felnőtt a digitális benn­szülöttek első generációja, melynek néhány tagja már magától értetődő mó­don szól bele a kialakulófélben lévő online szokásrendbe, és a működésképtelen mo­dellek mellőzése mellett újabb alternatívákat keres. A dinamikusan változó, in­ter­aktivitásra is lehetőséget adó technikai tér belakása közben az interneten is si­ke­rült lekövetni az offline valóságból ismert szociális és kulturális mintázatok egy ré­szét, azonban a rögzíthetetlenségből, vagyis az alkotói és befogadói pozíció fo­lya­matos oszcillációjából fakadóan nehezen határozható meg, hogy a kultúraköz­ve­títés kiemelt médiumai miképp nyerhetnek karakteres arculatot, s egyáltalán egy kul­turális portál hogyan válhat meghatározó csomóponttá a hipermediális univer­zum­ban. Talán a különböző elvek szerint, de egyre sikeresebben működő magyar nyel­vű online kulturális oldalak - és online kulturális műhelyek - eddigi történeté­ből kiindulva közelebb kerülhetünk a válaszhoz.

Petőfi Sándor - Az alföld

Petőfi Sándor - Az alföld

Mit nekem te zordon Kárpátoknak Fenyvesekkel vadregényes tája! Tán csodállak, ámde nem szeretlek, S képzetem hegyvölgyedet nem járja. Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom; Börtönéből szabadúlt sas lelkem, Ha a rónák végtelenjét látom. Felröpűlök ekkor gondolatban Túl a földön felhők közelébe, S mosolyogva néz rám a Dunától A Tiszáig nyúló róna képe.

Tuti menü